Współpraca

Dbając o jak najlepszą jakość pracy, nasze przedszkole na co dzień aktywnie współpracuje z wieloma: firmami, instytucjami oraz fundacjami, są to:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim - pomoc dziecku znajdującemu się w potrzebie, organizacja prelekcji.

2. Zespół Szkół w Ujeździe - badanie losów absolwentów

3. Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów, Katolickie Przedszkole Językowe "Wyspa szkrabów" im. św. Filipa Neri w Tomaszowie Mazowieckim - realizacja wspólnych projektów kulturalno-oświatowych

4. Przedszkole nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego w Warszawie, międzynarodowa organizacja "Dalton" - realizacja założeń programowych metody daltońskiej

5. Przedszkola nr: 2 im. Marii Kownackiej, 3, 14, 20 w Tomaszowie Mazowieckim, Przedszkole nr 16 im. Królestwa Maciusia w Bydgoszczy, a także Stowarzyszenie Polonijne "Ostoja" w Holandii - współpraca w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji ABC XXI "Cała Polska Czyta Dzieciom"

6. Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe - realizacja wspólnych projektów kulturalno-oświatowych

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ujeździe - pomoc dzieciom najuboższym

8. Oddział Powiatowy TPD w Tomaszowie Mazowieckim - pomoc dzieciom najuboższym

9. Oddział Rejonowy PCK w Tomaszowie Mazowieckim - promowanie wśród najmłodszych idei wolontariatu, realizacja wspólnych programów o tematyce profilaktycznej oraz prozdrowotnej

10. Fundacja ABC XXI "Cała Polska Czyta Dzieciom" - promowanie wśród najmłodszych oraz ich najbliższych kampanii głośnego czytania, dbanie o ich rozwój: intelektualny, moralny oraz emocjonalny

11. Klub "Gaja", "Fundacja Arka" - realizacja tematyki proekologicznej;

12. "Reeba" - zbiórka elektrośmieci

13. Firma "Aguafresh" - realizacja tematyki prozdrowotnej

14. "Kubusiowi Przyjaciele Natury - Fundacja Partnerstwo Dla Środowiska" - realizacja tematyki proekologicznej

15. lokalne ośrodki zdrowia - realizacja tematyki prozdrowotnej

16. Gminna Biblioteka Publiczna w Ujeździe oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Mazowieckim - Oddział Dla Dzieci i Młodzieży - współpraca w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Fundacji ABC XXI "Cała Polska Czyta Dzieciom"

17. Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim - realizacja szeroko rozumianej tematyki profilaktycznej

18. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim - realizacja tematyki profilaktycznej

20. Nadleśnictwo Spała - realizacja tematyki proekologicznej

21. Muzeum Regionalne im hr. Antoniego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - realizacja treści o tematyce historycznej/ kulturalnej

22. Parafia rzymskokatolicka p/w św. Wojciecha w Ujeździe oraz Parafia rzymskokatolicka p/w Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim - promowanie wśród najmłodszych nadrzędnych wartości moralnych, tj: prawda, dobro, piękno

23. "Unicef" - promowanie wśród najmłodszych idei woluntarystycznych, pomoc najuboższym dzieciom z całego świata

24. Fundacja "Nasz Dom" - promowanie wśród najmłodszych idei wolontarystycznych, pomoc dzieciom z rodzinnych placówek opiekuńczych

25. Fundacja Dzieci Niczyje - promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci oraz młodzieży, procesu wychowawczego pozbawionego jakichkolwiek kar cielesnych

26. Zakretki.info - zbiórka plastikowych nakrętek typu PET, promowanie wśród najmłodszych idei wolontarystycznych, pomoc dzieciom niepełnosprawnym z terenu całego kraju

27. Gazeta lokalna "Nasza Gmina", strona internetowa Gminy Ujazd, Radio "Fama"/ Przegląd lokalny "Famka", "Tomaszowski Informator Tygodniowy", "Dziennik Łódzki", "Tygodnik Katolicki - Niedziela", portal "Bliżej Przedszkola" - medialna promocja placówki w jej bliższym oraz dalszym otoczeniu

28. ZNP - współpraca ze związkiem zawodowym pracowników oświaty, rozstrzyganie wszelkich spraw dotyczących nauczycieli

29. II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego, Parafia Rzymskokatolicka p/w św. Rodziny, Szkoła Podstawowa nr 14, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 oraz Przedszkole nr 20 w Tomaszowie Mazowieckim - współpraca w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej "Pola Nadziei", uwrażliwiającej na problemy osób starszych oraz terminalnie chorych

30. "Akademia Zdrowego Przedszkolaka", "Mali Pogromcy Zarazków", "Mamo, tato - wolę wodę!" - promocja wśród najmłodszych oraz ich najbliższych treści prozdrowotnych

31. Portal edukacyjny "Bliżej Przedszkola" - realizacja wielu cennych projektów edukacyjnych, promocja placówki

32. Komenda Hufca ZHP w Tomaszowie Mazowieckim - realizacja różnorodnych projektów profilaktyczno-wychowawczych

33. Caritas Archidiecezji Łódzkiej - szeroko pojęta działalność woluntarystyczna na rzecz najbardziej potrzebujących osób

34. "Mały Wolontariat" - j/w
35. Eco Schools - współpraca w ramach realizacji projektu ekologicznego "Zielona flaga"
Przedszkolowo.pl logo