Rada Rodziców

Członkowie Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018
Grupa I
1. Kowalska Justyna
2. Wojewódzka Agnieszka
3. Adamus Aneta
4. Tąporkiewicz Ilona

Grupa II
1. Małagocka Katarzyna
2.Fijałkowska Katarzyna
3. Zimnicka Joanna

Grupa III
1. Opalińska Angelika
2.Maciagowska Sylwia
3.Karp – Kuta Magdalena
4. Sęk Magdalena

Grupa IV
1. Kozub Paulina
2. Reszka Piotr
3. Najder Aneta
4. Duła Ilona

Grupa V
1. Makowska Agata
2. Sęk Paulina
3. Goździk Marta
4. Majerowicz Krzysztof


Prezydium Rady Rodziców
- Przewodnicząca Rady Rodziców – Fijałkowska Katarzyna
- Z-ca przewodniczącej Rady Rodziców – Sęk Magdalena
- Skarbnik Rady Rodziców – Maciągowska Sylwia
- Sekretarz Rady Rodziców – Makowska Agata


Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1.Małagocka Katarzyna
2. Reszka PiotrPrzedszkolowo.pl logo