Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Konkurs plastyczny "Podwodny świat"

Regulamin konkursu plastycznego
‘’ PODWODNY ŚWIAT”
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole Samorządowe w Osiedlu Niewiadów i Przedszkole Samorządowe w Ujeździe
2. Termin składania prac: 08.12.2017 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: ,,PODWODNY ŚWIAT”
4. Warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym:
 Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci z Przedszkola Samorządowego w Ujeździe i Osiedlu Niewiadów .
- Prace plastyczne oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych
*dzieci 3 i 4 letnie
*dzieci 5 letnie
* dzieci 6 letnie
 Przedmiotem konkursu jest samodzielne stworzenie z dowolnych materiałów i tworzyw (gazet, tkaniny , fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku itp.).:są one naklejane na płótno lub papier i łączone z tradycyjnymi technikami plastycznymi w formacie A3 lub A4,,PODWODNY ŚWIAT”
 Każdy uczestnik może złożyć do konkursu tylko jedną pracę
 Do każdej pracy należy załączyć karteczkę lub opis na odwrocie pracy zawierający następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy , wiek.
 Rozstrzygniecie konkursu i nagrody
 Jury powołane przez organizatora , spośród powołanych prac wyłoni laureatów konkursu .
 Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką , estetyka pracy i oryginalność.
 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez umieszczenie informacji o wynikach na stronie internetowej www.przedszkoleujazd.przedszkolowo.pl
 Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej , komisja może również przyznać wyróżnienia .
 Decyzja jury , co do wyników konkursu i przyznaniu nagród jest ostateczna .
 Pozostałe informacje
 Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane
 Organizatorzy uzyskują prawo do prezentowania prac na wystawach , w materiałach promocyjnych , multimedialnych ( udział w konkursie uważa się za równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac w ramach działalności organizatorów
 Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Konkurs trwał do: 2017-12-08, 23:59
Konkurs 2017-11-27, 13:06 | autor: Przedszkole w Ujeździe
Przedszkolowo.pl logo