Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Międzynarodowa konferencja naukowo - dydaktyczna Lublin 2017

17.11 b.r. pani dyrektor - mgr Emilia Małagowska oraz nauczycielki: mgr Paulina Dębiec, mgr Urszula Druszcz oraz mgr Lidia Piotrowska - Adamiec uczestniczyły w międzynarodowej konferencji naukowo - dydaktycznej w Lublinie ph. "Przyszłość zaczyna się dziś - Plan Daltoński odpowiedzią na różnorodność potrzeb rozwojowych dzieci". Swoją wizytę nasza kadra pedagogiczna rozpoczęła od wizyty w Przedszkolu nr 14 w Lublinie obserwując i analizując praktyczne aspekty realizacji planu daltońskiego zastosowane w w/w placówce. Druga część szkolenia stanowiła natomiast sesja naukowa, która miała miejsce w lubelskiej Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, gdzie szczegółowo zaprezentowano zastosowanie koncepcji planu daltońskiego w nowoczesnej, XXI - wiecznej edukacji. Warto przy okazji wspomnieć, iż konferencja była wyjątkową okazją do spotkania się z wieloma autorytetami z zakresu pedagogiki m.in: Roel'em Rohner - Prezydentem Dalton International.
Relacja 2017-11-19, 12:11 | autor: Paulina Dębiec
Przedszkolowo.pl logo