Programy przedszkola

Program rozwoju - koncepcja pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe
na lata 2010/2013 -
zobacz dokument
Dokument omawia następujące zagadnienia:
1. Misja
2. Wizja
3. Cele strategiczne
4. Zadania i cele szczegółowe
5. Wskaźniki efektywności programu

Program wychowawczy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe - zobacz dokument
Spis treści dokumentu:
1. Cele ogólne programu
2. Cele szczegółowe
3. Cele operacyjne
4. Sposoby i środki realizacji programu
5. Dziecięcy kodeks zachowań
6. Formy nagradzania dzieci
7. Prawa i obowiązki wychowanka przedszkola

"Bezpieczny Przedszkolak" - Program profilaktyczny Przedszkola Samorządowego w Ujeździe - zobacz dokument
Spis treści dokumentu:
1. Wstęp
2. Cele ogólne
3. Cele operacyjne
4. Treści programowe
5. Metody i formy realizacji
6. Przewidywane osiągnięcia
7. Warunki wdrożenia programu
8. Ewaluacja programu

Plan pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe na rok szkolny 2011/2012 - zobacz dokument
Dokument opisuje następujące zagadnienia:
1. Zadania przedszkola
2. Sposoby realizacji zadań
3. Osoby odpowiedzialne
4. Termin wykonania zadań
5. Uwagi
Przedszkolowo.pl logo