Kodeks rodzica i przedszkolaka

PORADNIK "JESTEM RODZICEM PRZEDSZKOLAKA"


 1. Używam "magicznych słów": dzień dobry!, proszę, dziękuję, przepraszam, do widzenia!
 2. Daję dziecku czas na wykazanie się samodzielnością.
 3. Zaprowadzam i odbieram dziecko z sali.
 4. Informuję nauczycielkę o odbiorze dziecka.
 5. Punktualnie przyprowadzam i odbieram dziecko z przedszkola.
 6. Ubieram dziecko stosowanie do panujących warunków atmosferycznych.
 7. Zwracam uwagę na przestrzeganie przedszkolnych zasad bezpieczeństwa i higieny.
 8. Daję mojemu dziecku spróbowac wszystkich potraw.
 9. Współdziałam z przedszkolem w celu przestrzegania przyjętych norm w trosce o harmonijny rozwój mojego dziecka.
 10. Uczestniczę w zebraniach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.

KODEKS "JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM"


1. Używam magicznych słów: dzień dobry!, proszę, dziękuję, przepraszam, do widzenia.

2. Staram się byc samodzielny.

3. Z szatni wychodzę z całą grupą.

4. Dbam o bezpieczeństwo swoje oraz innych w przedszkolu i poza nim.
 • nie biegam
 • nie krzyczę
 • nie popycham się
 • przy wchodzeniu i schodzeniu ze schodów trzymam się poręczy
 • nie wychylam się przez barierkę
 • podczas spacerów i wycieczek nie oddalam się od grupy
 • poruszam się w parach według ustalonej kolejności
 • zachowuję się kulturalnie

5. Przestrzegam zasad higieny
 • nie rozlewam wody podczas mycia
 • po umyciu zębów, kubeczek i szczoteczkę odstawiam na miejsce
 • ręce wycieram w swój ręcznik
 • nie bawię się papierem toaletowym
 • z toalety korzystam pojedynczo
 • zawsze po sobie spłukuję toaletę

6. Sztućcami oraz innym sprzętem posługuję się bezpiecznie i kulturalnie według ustalonych wzorów.

7. Jem w ciszy, nie mlaskam, nie rozmawiam.

8. Po skończonym posiłku wycieram usta serwetką i odkładam ja na brzeg talerza.

9. Podczas posiłków nie wstaję ze swojego miejsca.

10. Nie przynoszę jedzenia z domu.

11. W sali:
 • mówię umiarkowanym głosem
 • bawię się zgodnie
 • słucham innych, inni słuchają mnie
 • bawię się z innymi przynoszonymi z domu zabawkami (piątek)
 • bawię się tak aby nie powodowac zagrożenia i przykrości
 • sprzątam po sobie
 • pomagam innym, inni pomagają mi

12. Podczas zajęć:
 • jestem aktywny
 • chcę jak najwięcej się nauczyc
 • odpowiadam na wezwanie nauczyciela
 • współdziałam w zespole
 • wytrwale pracuję, doprowadzam pracę do końca

13. Szanuję pracę swoją i innych.
Przedszkolowo.pl logo