Język angielski

Miesiąc: wrzesień

Tematy miesiąca:
Dzieci młodsze: "Peek-a-boo!"
Dzieci starsze: "What colour is my nose?"

Tematy tygodniowe:
Dzieci młodsze: "Chugga, Chugga", "Colours", "Touch!", "Let's talk!"
Dzieci starsze: "Hello, Boo!",Listen, listen!, "Colours", "Numbers", "Parts of our body"

Słówka oraz zwroty które poznamy w m – cu wrześniu:
Dzieci młodsze: "Hello!", "Max", "Lilly", "Bye-bye!", 'Peek-a-boo!", red, yellow, green, leaves, yes, no
Dzieci starsze:"Hello!", "Max", "Lilly", yellow, red, blue, orange, green, My name is..., "Where are you?", eyes, ears, nose, mouth, hair, colours, numbers

Piosenki oraz rymowanki:
Dzieci młodsze:
Chugga - 2 x choo - 3x
A train - 2 x choo - 3 x
Make a circle choo - 3 x
Round and round - 2 x
Choo - 6 x
Chugga - 2 x choo - 3x
Up - 12 x
Down - 12 x
Let's sit down - 2 x


Hello to you!
Shee - bee - dee - bee - doo!
Nice to see you-ooh!
Shee - bee - dee - bee - doo!


Bye-bye to you!
Shee - bee - dee - bee - doo!
See you, see you soon!
Shee - bee - dee - bee - doo!

Hello! - 3 x Sit down - 2 x
Close your eyes! - 2 x
Go to sleep...
Open your eyes! - 2 x
Stand up. Up, up!
Walk - 5 x
Stop.
Bye-bye! - 2 x

Dzieci starsze:
Sit down - 2 x, everybody sit down!
Hush!
Listen - 2 x, shh - 3 x
Listen - 2 x Can you hear?
Listen - 2 x, is that me?
No - 3 x, it's not me!
Listen - 2 x...is that you?
No - 3 x! It's not you!
It's not me, it's not you,
well, then, who?
Is that...

Boo, oh, Boo, is that you?
Boo, oh, Boo, where are you?
Here is Boo, here is Boo!
Hello to you, hello to you!

Hop - 3 x, jump - 2 x , stop!
See you, Boo! We'll miss you!
Hop - 3 x, jump - 2 x , stop!
Bye, bye, Boo,
See you soon!

Tidy up, tidy up!
Everybody, tidy up!
Tidy up, help me please!
Tidy up, just like this!

oraz przypomnienie i utrwalenie piosenek, rymowanek, wierszy poznanych w ubiegłym roku szkolnym.

Przedszkolowo.pl logo