Język angielski

Miesiąc: październik

Tematy miesiąca:
Dzieci młodsze: "Fruit salad!"
Dzieci starsze: "Dee-doo-damm"

Tematy tygodniowe:
Dzieci młodsze: "A fruit bag", "Point and trace", "Spin and win!", "The fruit flash", "Yes or no", "What's missing?", "Let's talk!", "Masking flash"
Dzieci starsze: "The Food Flash!",Express Flash! Part 1, "Listen and Touch!", "The Words Dance!", "Express Flash! Part 2", "Listen, Listen!", "Masking flash!", "Arts and crafts"

Słówka oraz zwroty które poznamy w m – cu październiku:
Dzieci młodsze: apple, pear, banana, fruit salad,plate, delicious, red, yellow, green, colours
Dzieci starsze: apples, lemons, peppers, cheese, Yummy, yum!, Yes, please!, sandwich, picnic, Yucky!, basket

Piosenki oraz rymowanki:
Dzieci młodsze:
Chugga - 2 x choo - 3x
A train - 2 x choo - 3 x
Make a circle choo - 3 x
Round and round - 2 x
Choo - 6 x
Chugga - 2 x choo - 3x
Up - 12 x
Down - 12 x
Let's sit down - 2 x


Hello to you!
Shee - bee - dee - bee - doo!
Nice to see you-ooh!
Shee - bee - dee - bee - doo!


Bye-bye to you!
Shee - bee - dee - bee - doo!
See you, see you soon!
Shee - bee - dee - bee - doo!

Hello! - 3 x Sit down - 2 x
Close your eyes! - 2 x
Go to sleep...
Open your eyes! - 2 x
Stand up. Up, up!
Walk - 5 x
Stop.
Bye-bye! - 2 x

Dzieci starsze:
Sit down - 2 x, everybody sit down!
Hush!
Listen - 2 x, shh - 3 x
Listen - 2 x Can you hear?
Listen - 2 x, is that me?
No - 3 x, it's not me!
Listen - 2 x...is that you?
No - 3 x! It's not you!
It's not me, it's not you,
well, then, who?
Is that...

Boo, oh, Boo, is that you?
Boo, oh, Boo, where are you?
Here is Boo, here is Boo!
Hello to you, hello to you!

Hop - 3 x, jump - 2 x , stop!
See you, Boo! We'll miss you!
Hop - 3 x, jump - 2 x , stop!
Bye, bye, Boo,
See you soon!

Tidy up, tidy up!
Everybody, tidy up!
Tidy up, help me please!
Tidy up, just like this!

oraz przypomnienie i utrwalenie piosenek, rymowanek, wierszy poznanych w ubiegłym roku szkolnym.

Przedszkolowo.pl logo