Dziecięca Drużyna Pożarnicza

Harmonogram sobotnich zajęć Drużyny Pożarniczej
Zajęcia będą trwały w dwóch grupach od godziny 9.00 do 11.00. Każda grupa będzie uczestniczyła w dwóch zajęciach. Każde zajęcie będzie trwało 1 godzinę zegarową. Wyjątkiem będą zajęcia wymagające więcej czasu - wówczas grupy będą łączone. Kiedy jedna drużyna będzie miała zajęcia w sali, druga w tym czasie będzie miała zajęcia na placu zabaw lub w remizie strażackiej. Prowadzącymi będą strażacy z OSP w Ujeździe i nauczycielki z Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Do udziału w wybranych zajęciach zostaną zaproszeni rodzice i specjalni goście. W ramach zajęć będą organizowane również wycieczki i konkursy, a na zakończenie projektu piknik. Dzieci uczestnicząc w spotkaniach będą ubrane w koszarowe stroje strażackie.
Planowane daty realizacji zajęć wraz z tematyką:
06.10.2018r. Kim jest strażak? Musztra strażacka.
20.10.2018r. Samochód strażacki. Zabawy tematyczne "Jestem strażakiem".
17.11.2018r. Wycieczka do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe.
24.11.2018r.Uwaga! Pali się - ewakuacja. Zabawy sprawnościowe na placu zabaw.
01.12.2018r. Spotkanie z ratownikiem medycznym - pierwsza pomoc przedmedyczna. Zabawy Sprawnościowe na placu zabaw- udzielanie pierwszej pomocy w terenie.
08.12.2018r. Wycieczka do salki "Ognik" do Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz.
12.01.2019r. Spotkanie z ratownikiem medycznym - pierwsza pomoc przedmedyczna dla rodziców. Zajęcia sprawnościowe na placu zabaw- udzielanie pierwszej pomocy w terenie.
26.01.2019r. Jestem bezpieczny na drodze. Spacer ulicami Ujazdu.
09.02.2019r. Spotkanie z panem policjantem.
02.03.2019r. Czy powinniśmy się bać dorosłych? Ćwiczenia sprawnościowe z wykorzystaniem zakupionego sprzętu na przedszkolnym placu zabaw.
23.03.2019r. "Prąd i gaz- nasz przyjaciel czy wróg?". Zajęcia sprawnościowe na placu zabaw - pokonywanie toru przeszkód z elementem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
06.04.2019r. Czy znamy zagrożenia ze strony środowiska przyrodniczego. Spotkanie z lekarzem weterynarii i leśnikiem. Ćwiczenia sprawnościowe z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.
27.04.2019r. Nasze zabawy są bezpieczne. Ćwiczenia sprawnościowe z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.
18.05.2019r. Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. jestem bezpieczny w swoim środowisku - zajęcia dla dzieci i rodziców.
15.06.2019r. Piknik podsumowujący projekt. Uroczystość pasowania "Małego strażaka" w obecności przedstawicieli władz i lokalnej społeczności.

W sobotę O6.10.2018r. w naszym przedszkolu odbyły się pierwsze zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Prowadzącymi byli strażacy z OSP w Ujeździe i nauczycielki Małgorzata Derach i Lidia Piotrowska-Adamiec. Zajęcia trwały od godziny 9.00 do 11.00. Podczas pierwszej godziny mali druhowie próbowali odpowiedzieć na pytanie: ,,Kim jest strażak? Poznali poszczególne elementy stroju strażaka. Mogli zobaczyć strój koszarowy, galowy, do akcji zwalczania szerszeni, do ratownictwa wodnego.
Druga godzina zajęć odbyła się na palcu zabaw. Tam strażacy zapoznali dzieci z pierwszymi elementami ,,Musztry strażackiej". Nie obyło się bez komend: Baczność! Wyrównaj! Kolejno odlicz! Spocznij! Za udział w pierwszych zajęciach Dziecięcej Drużyny Pożarniczej każde dziecko otrzymało od strażaków dyplom i upominek w postaci odblasków.
Miłą niespodzianką dla uczestników zajęć była wizyta pana wójta Artura Pawlaka. który nie tylko przyglądał się zmaganiom młodych druhów, ale również obdarował dzieci prezentami.
112-CopyJ_qwpsaan
114-CopyJ_qwpsaqh
128-CopyJ_qwpsaqx
132-CopyJ_qwpsaqn
136-CopyJ_qwpsaqe
138-CopyJ_qwpsaqw
154-CopyJ_qwpsaqs
157-CopyJ_qwpsaqa
166-CopyJ_qwpsaqq
167-CopyJ_qwpsqpp
182-CopyJ_qwpsqph
183-CopyJ_qwpsqpr
191-CopyJ_qwpsqpx
198-CopyJ_qwpsqpn
206-CopyJ_qwpsqpe
212-CopyJ_qwpsqpw

W sobotę 20.10.2018r. w naszym przedszkolu odbyły się drugie zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Tym razem dzieci miały okazję zapoznać się z treścią piosenki o wozie strażackim a także na ten temat porozmawiać. Było to wprowadzenie do dalszych zajęć plastyczno - technicznych, gdzie dzieci z pomocą strażaków i pań z różnych materiałów wykonywały wozy strażackie. Bawiły się w rozpoznawanie różnych sygnałów dźwiękowych. Utrwaliły sobie sposób informowania o wypadku oraz ogłoszenie alarmu. W ramach zajęć na świeżym powietrzu były zabawy ruchowe naśladujące pozorowane akcje strażaków np. zdejmowanie kota z drzewa (dzieci zdejmowały sylwety kotków zamieszczone na wysokiej drabince).
PART15402_qwpsqwr
PART15402_qwpsqwn
PART15402_qwpsqwe
PART15402_qwpsqww
PART15402_qwpsqws
PART15402_qwpsqwa
PART15402_qwpsqwq
PART15402_qwpsqsp
PART15402_qwpsqsh
PART15402_qwpsqsr
PART15402_qwpsqsx
PART15402_qwpsqsn
PART15402_qwpsqsw
PART15402_qwpsqss
PART15402_qwpsqsq
PART15402_qwpsqap

Wycieczka do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe
17.11.2018r. zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej odbyły się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe. Po powitaniu przez strażaków, odbyciu musztry, dzieci przystąpiły do zwiedzania budynku straży. Mogły one zobaczyć miejsce, w którym strażacy przechowują swoje stroje, wozy strażackie oraz sprzęt służący do gaszenia pożarów, usuwania skutków powodzi, wypadków drogowych lub innych katastrof. Miały również okazję obserwowania sposobu łączności przez krótkofalówki. W budynku remizy dzieci zapoznały się z historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe. Przygotowana została wystawa dawnego stroju strażaka oraz sprzętu. Oglądając kronikę można było choć przez chwilę przenieść się do tamtych lat. Następnie każde dziecko otrzymało w prezencie kredki i miało za zadanie pokolorować obrazek o tematyce pożarniczej. Po poczęstunku przygotowanym przez strażaków przenieśliśmy się na plac za remizą. Tam nastąpił pokaz symulowanej akcji ratunkowej ,,Pożaru na ulicy Mostowej". Dzieci miały okazję zobaczyć jak strażacy gaszą pożar wodą oraz gaśnicą piankową. Pokaz wywarł ogromne wrażenie nie tylko na dzieciach, ale i rodzicach, którzy chętnie włączyli się do jego oglądania.
153JPG_qwxpqnp
157JPG_qwxpqnh
162JPG_qwxpqnr
165JPG_qwxpqnx
170JPG_qwxpqnn
178JPG_qwxpqep
180JPG_qwxpqeh
183JPG_qwxpqex
186JPG_qwxpqen
190JPG_qwxpqes
194JPG_qwxpqea
196JPG_qwxpqeq
201JPG_qwxpqwh

Uwaga! Pali się! - ewakuacja/ Zabawy sprawnościowe na placu zabaw
Tym razem w sobotę 24 listopada, Dziecięca Drużyna Pożarnicza, przybliżyła sobie wiadomości na temat: ,,Co to jest ewakuacja?''. Dzieci nie tylko przypomniały sobie sygnały i znaki ewakuacyjne. Strażacy omówili również jakie mogą być prawidłowe i nieprawidłowe zachowania dzieci i dorosłych podczas ewakuacji. Potem drużyna przeszła do zajęć praktycznych. Odbył się spacer po przedszkolu podczas którego dzieci rozpoznawały i nazywały poszczególne znaki ewakuacyjne, wskazywały kierunki wyjść ewakuacyjnych. Następnie nastąpił punkt kulminacyjny pierwszej części zajęć - odbyła się próbna EWAKUACJA, którą ogłosili strażacy.
Druga część zajęć odbyła się na placu zabaw. Tam strażacy przygotowali dla dzieci ,,Sprawnościowy tor przeszkód". Mali druhowie w kaskach na głowie i odpowiednich kamizelkach musieli poradzić sobie nie tylko z rozwijaniem węża strażackiego, zabezpieczeniem miejsca wypadku, przejściem po równoważni, ale i przenoszeniem na noszach rannego (dużego przedszkolnego misia). Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z tym zadaniem. Na koniec strażacy ogłosili wyniki i wyłonili trzy zwycięskie drużyny, które zdobyły najlepszy czas.
019JPG_qwxpqwn
021JPG_qwxpqwe
022JPG_qwxpqww
033JPG_qwxpqwa
035JPG_qwxpqsr
038JPG_qwxpqsx
041JPG_qwxpqsw
043JPG_qwxpqsa
049JPG_qwxpqah
055JPG_qwxpqax
057JPG_qwxpqan
062JPG_qwxpqae
065JPG_qwxpqaw
067JPG_qwxpqas

01.12.2018r. dzieci z Drużyny Pożarniczej mogły poczuć się jak mali ratownicy.
Na początku zajęć dowiedziały się na czym polega praca ratownika medycznego, zapoznały się ze sprzętem ratującym życie. W dużym skupieniu wysłuchały informacji na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku skaleczeń, oparzeń, zasłabnięć czy złamań. W części praktycznej zajęć dzieci pod czujnym okiem instruktorów bandażowały przyniesione z domu miśki. Dzięki tym zajęciom mali ratownicy znają również zasady wzywania pomocy, potrafią już sprawdzić oddech oraz ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bocznej.
Sobotnie spotkanie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej było wspaniałą lekcją jakże istotnej wiedzy, która może w przyszłości przynieść nieoceniony efekt - ratowanie życia.
100JPG_qwxpqqx
102JPG_qwxxrwx
103JPG_qwxxrwn
105JPG_qwxxrwe
107JPG_qwxxrww
110JPG_qwxxrws
114JPG_qwxxrwq
120JPG_qwxxrsh
124JPG_qwxxrse
126JPG_qwxxrah
134JPG_qwxxrar
139JPG_qwxxraq
144JPG_qwxxrqh
169JPG_qwxxrqx
171JPG_qwxxrqn
187JPG_qwxxxpp
192JPG_qwxxxpx
195JPG_qwxxxpw
198JPG_qwxxxps
213JPG_qwxxxpq
217JPG_qwxxxhh
220JPG_qwxxxhx
223JPG_qwxxxha
226JPG_qwxxxrr

Dnia 8.12.2018r. odbyła się wycieczka do salki edukacyjnej "Ognik" do Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim.
Podczas tej wycieczki dzieci miały możliwość poznania zagrożeń oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Utrwaliły także umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w określonych sytuacjach. Uczestniczyły w praktycznych ćwiczeniach rozwijających umiejętność alarmowania . Rozwijały swoje umiejętności odczytywania i wykorzystywania znaków ostrzegawczych i informacyjnych do celów ewakuacji z zagrożonych obiektów. Uczestniczyły nie tylko w praktycznych zajęciach z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w odpowiednio zaaranżowanej i przystosowanej sali edukacyjnej (na podstawie edukacyjnych filmików). Miały również możliwość zwiedzania Komendy wraz ze strażakami (zapoznały się z różnego rodzaju wozami, łodziami, sprzętem do ratowania życia).
IMG5288jp_qwnnxwp
IMG5290jp_qwnnxwh
IMG5291jp_qwnnxwr
IMG5294jp_qwnnxwx
IMG5297jp_qwnnxwn
IMG5299jp_qwnnxwe
IMG5304jp_qwnnxww
IMG5306jp_qwnnxws
IMG5315jp_qwnnxwa
IMG5326jp_qwnnxsh
IMG5328jp_qwnnxsr
IMG5330jp_qwnnxsx
IMG5332jp_qwnnxar
IMG5335jp_qwnnxae
IMG5339jp_qwnnxaw
IMG5348jp_qwnnxas
IMG201812_qwnnxaa
IMG201812_qwnnxaq
IMG201812_qwnnxqp
IMG201812_qwnnxqh
IMG201812_qwnnxqr
IMG201812_qwnnxqn
IMG201812_qwnnxqe
IMG201812_qwnnxqw
IMG201812_qwnnxqs
IMG201812_qwnnxqa
IMG201812_qwnnxqq
IMG201812_qwnnnpp
IMG201812_qwnnnpx
IMG201812_qwnnnpe
IMG201812_qwnnnpw
IMG201812_qwnnnps
IMG201812_qwnnnpa
IMG201812_qwnnnhp
IMG201812_qwnnnhh
IMG201812_qwnnnhn
IMG201812_qwnnnhe
IMG201812_qwnnnhw
IMG201812_qwnnnhs
IMG201812_qwnnnrp
IMG201812_qwnnnrh

Dnia 12.01.2019r. odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym. Były to zajęcia zorganizowane również dla rodziców po to, aby każdy, nie tylko dziecko, ale również dorosły wiedział doskonale, jak powinien się zachować w momencie, gdy zobaczy na drodze osobę nieprzytomną lub jest uczestnikiem wypadku.
IMG201901_qwexqqs
IMG201901_qwexqqa
IMG201901_qwexqqq
IMG201901_qwenpph
IMG201901_qwenppx
IMG201901_qwenppw
IMG201901_qwenpps
IMG201901_qwenppq
IMG201901_qwenphp
IMG201901_qwenphh
IMG201901_qwenphr
IMG201901_qwenphn
IMG201901_qwenphs
IMG201901_qwenpha
IMG201901_qwenphq
IMG201901_qwenprr
IMG201901_qwenprx
IMG201901_qwenprn
IMG201901_qwenpre
IMG201901_qwenpra
IMG201901_qwenpxp
IMG201901_qwenpxe
IMG201901_qwenpxq
IMG201901_qwenpnh
IMG201901_qwenpnx
IMG201901_qwenpnw
IMG201901_qwenpna
IMG201901_qwenpep
IMG201901_qwenper
IMG201901_qwenpee
IMG201901_qwenpew
IMG201901_qwenpea
IMG201901_qwenpwr
Przedszkolowo.pl logo