Dziecięca Drużyna Pożarnicza

Harmonogram sobotnich zajęć Drużyny Pożarniczej
Zajęcia będą trwały w dwóch grupach od godziny 9.00 do 11.00. Każda grupa będzie uczestniczyła w dwóch zajęciach. Każde zajęcie będzie trwało 1 godzinę zegarową. Wyjątkiem będą zajęcia wymagające więcej czasu - wówczas grupy będą łączone. Kiedy jedna drużyna będzie miała zajęcia w sali, druga w tym czasie będzie miała zajęcia na placu zabaw lub w remizie strażackiej. Prowadzącymi będą strażacy z OSP w Ujeździe i nauczycielki z Przedszkola Samorządowego w Ujeździe. Do udziału w wybranych zajęciach zostaną zaproszeni rodzice i specjalni goście. W ramach zajęć będą organizowane również wycieczki i konkursy, a na zakończenie projektu piknik. Dzieci uczestnicząc w spotkaniach będą ubrane w koszarowe stroje strażackie.
Planowane daty realizacji zajęć wraz z tematyką:
06.10.2018r. Kim jest strażak? Musztra strażacka.
20.10.2018r. Samochód strażacki. Zabawy tematyczne "Jestem strażakiem".
17.11.2018r. Wycieczka do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe.
24.11.2018r.Uwaga! Pali się - ewakuacja. Zabawy sprawnościowe na placu zabaw.
01.12.2018r. Spotkanie z ratownikiem medycznym - pierwsza pomoc przedmedyczna. Zabawy Sprawnościowe na placu zabaw- udzielanie pierwszej pomocy w terenie.
08.12.2018r. Wycieczka do salki "Ognik" do Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Maz.
12.01.2019r. Spotkanie z ratownikiem medycznym - pierwsza pomoc przedmedyczna dla rodziców. Zajęcia sprawnościowe na placu zabaw- udzielanie pierwszej pomocy w terenie.
26.01.2019r. Jestem bezpieczny na drodze. Spacer ulicami Ujazdu.
09.02.2019r. Spotkanie z panem policjantem.
02.03.2019r. Czy powinniśmy się bać dorosłych? Ćwiczenia sprawnościowe z wykorzystaniem zakupionego sprzętu na przedszkolnym placu zabaw.
23.03.2019r. "Prąd i gaz- nasz przyjaciel czy wróg?". Zajęcia sprawnościowe na placu zabaw - pokonywanie toru przeszkód z elementem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
06.04.2019r. Czy znamy zagrożenia ze strony środowiska przyrodniczego. Spotkanie z lekarzem weterynarii i leśnikiem. Ćwiczenia sprawnościowe z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.
27.04.2019r. Nasze zabawy są bezpieczne. Ćwiczenia sprawnościowe z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.
18.05.2019r. Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. jestem bezpieczny w swoim środowisku - zajęcia dla dzieci i rodziców.
15.06.2019r. Piknik podsumowujący projekt. Uroczystość pasowania "Małego strażaka" w obecności przedstawicieli władz i lokalnej społeczności.

W sobotę O6.10.2018r. w naszym przedszkolu odbyły się pierwsze zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Prowadzącymi byli strażacy z OSP w Ujeździe i nauczycielki Małgorzata Derach i Lidia Piotrowska-Adamiec. Zajęcia trwały od godziny 9.00 do 11.00. Podczas pierwszej godziny mali druhowie próbowali odpowiedzieć na pytanie: ,,Kim jest strażak? Poznali poszczególne elementy stroju strażaka. Mogli zobaczyć strój koszarowy, galowy, do akcji zwalczania szerszeni, do ratownictwa wodnego.
Druga godzina zajęć odbyła się na palcu zabaw. Tam strażacy zapoznali dzieci z pierwszymi elementami ,,Musztry strażackiej". Nie obyło się bez komend: Baczność! Wyrównaj! Kolejno odlicz! Spocznij! Za udział w pierwszych zajęciach Dziecięcej Drużyny Pożarniczej każde dziecko otrzymało od strażaków dyplom i upominek w postaci odblasków.
Miłą niespodzianką dla uczestników zajęć była wizyta pana wójta Artura Pawlaka. który nie tylko przyglądał się zmaganiom młodych druhów, ale również obdarował dzieci prezentami.
112-CopyJ_qwpsaan
114-CopyJ_qwpsaqh
128-CopyJ_qwpsaqx
132-CopyJ_qwpsaqn
136-CopyJ_qwpsaqe
138-CopyJ_qwpsaqw
154-CopyJ_qwpsaqs
157-CopyJ_qwpsaqa
166-CopyJ_qwpsaqq
167-CopyJ_qwpsqpp
182-CopyJ_qwpsqph
183-CopyJ_qwpsqpr
191-CopyJ_qwpsqpx
198-CopyJ_qwpsqpn
206-CopyJ_qwpsqpe
212-CopyJ_qwpsqpw

W sobotę 20.10.2018r. w naszym przedszkolu odbyły się drugie zajęcia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej. Tym razem dzieci miały okazję zapoznać się z treścią piosenki o wozie strażackim a także na ten temat porozmawiać. Było to wprowadzenie do dalszych zajęć plastyczno - technicznych, gdzie dzieci z pomocą strażaków i pań z różnych materiałów wykonywały wozy strażackie. Bawiły się w rozpoznawanie różnych sygnałów dźwiękowych. Utrwaliły sobie sposób informowania o wypadku oraz ogłoszenie alarmu. W ramach zajęć na świeżym powietrzu były zabawy ruchowe naśladujące pozorowane akcje strażaków np. zdejmowanie kota z drzewa (dzieci zdejmowały sylwety kotków zamieszczone na wysokiej drabince).
PART15402_qwpsqwr
PART15402_qwpsqwn
PART15402_qwpsqwe
PART15402_qwpsqww
PART15402_qwpsqws
PART15402_qwpsqwa
PART15402_qwpsqwq
PART15402_qwpsqsp
PART15402_qwpsqsh
PART15402_qwpsqsr
PART15402_qwpsqsx
PART15402_qwpsqsn
PART15402_qwpsqsw
PART15402_qwpsqss
PART15402_qwpsqsq
PART15402_qwpsqap
Przedszkolowo.pl logo