Budowa Przedszkola Samorządowego w Ujeździe

logo-prze_qnashrs

"Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Ujeździe, Gmina Ujazd"

Celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola samorządowego wraz z zakupem wyposażenia i pomocy dydaktycznych w miejscowości Ujazd, w gm. Ujazd. Projekt przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych na najwcześniejszym etapie nauczania dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt sprzyjać będzie upowszechnianiu wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich w regionie łódzkim oraz pozwoli na realizację zajęć na wysokim poziomie kształcenia, których ze względów organizacyjnych oraz technicznych nie można było dotychczas realizować.

Beneficjent: Gmina Ujazd

Dofinansowanie projektu z UE: 5 438 424,41 zł

Wartość całkowita zadania: 9 074 792,30 zł

plakat-jp_qnashxh

art1-prze_qnashxx

art-2-prz_qnashxn201802010_qwsraqs
201802010_qwsraqa
201802010_qwsraqq
201802010_qwsrqpp
luty1jpeg_qwsrqpr
luty-2jpe_qwsrqpe
luty3jpeg_qwsrqpw
marzec-2-_qwsrqps
marzec-3-_qwsrqhx
2-kw-prze_qwsrqhn
3-kw-prze_qwsrqhe
przedsz-k_qwsrqhs
1jpeg_qwsrqha
1png_qwsrqhq
2jpeg_qwsrqrp
2png_qwsrqrh
3jpeg_qwsrqrx
3png_qwsrqrn
4png_qwsrqrw
5png_qwsrqrq
106jpeg_qwsrqxh
206jpeg_qwsrqxr
306jpeg_qwsrqxn

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Urzędu Gminy Ujazd, na której można znaleźć jeszcze więcej informacji dotyczących budowy nowego budynku przedszkola:

http://ujazd.com.pl/1083/38/budowa-budynku-przedszkola-samorzadowego-w-ujezdzie-gmina-ujazd.html

image003p_qnashxe
Przedszkolowo.pl logo